DE TOOLS NAAR MEER MOEITELOOSHEID

Hoe fijn is het niet als leidinggevende zelf aan de slag te gaan met je team. Samen vaardigheden trainen op een laagdrempelige manier. Door de vorm van spel ook te zorgen voor meer betrokkenheid , fun, samenwerking, veiligheid en verbinding. Geen powerpoint, geen zware theorie maar ervaringsgericht van elkaar leren en ieders talent hierbij betrekken. Ik weet uit ervaring dat dit de bedrijfs- en teamresultaten ten goede komt. Samen vooruit en leren van elkaar. 

HERKEN JIJ DEZE UITDAGING(EN)?
HEB JIJ MEDEWERKERS...

Ontdek dan zeker hieronder het aanbod tools die jou en je team handvaten geven om samen deze uitdagingen aan te gaan en op te lossen zodat je weer samen aangenaam op koers zit.

AANBOD TOOLS

Deze tools zorgen dat je wel samen vooruit kan en hebben als voordeel dat ze klant- en klaar zijn, heel flexibel bruikbaar zijn en toepasbaar in een werkomgeving. Ze zorgen voor een leereffect en verhoging van de vaardigheden van jou als leidinggevende alsook voor jouw team. 

KANSMAKERS

Leer moeitelozer samen oplossingen vinden

Met deze tool heb je een gespreksmethode in handen om samen met je team in dezelfde richting te gaan.

JOUW UITDAGING

Vragen als hoe kunnen we koers houden, wat houdt ons in beweging, hoe kunnen we samen sneller vooruit, wat zijn mogelijke hindernissen, waar zijn we trots op, hoe zorgen we ervoor dat we van mekaar kunnen leren en verbindend communiceren, waar willen we naartoe met onze vloot , hoe zorgen we ervoor dat niemand achterblijft of uit de boot valt ….

DEZE TOOL ALS OPLOSSING

Medewerkers krijgen een gelijkwaardige kans om vanuit hun eigen talenten, persoonlijkheid en ervaringen mee te werken aan optimalisatie en vernieuwing met als resultaat betere resultaten, meer groei, betrokkenheid, minder burn-out en verloop en meer zelfsturing. Met het spel ‘Kansmakers’ bezit je een efficiënte gespreksmethode om tot out-of-the-box oplossingen te komen. Zeker heel nodig in deze uitdagende tijden.

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

In de doos zit een handleiding voor gebruikers en boordevol tips om mee aan de slag te gaan.
 • Speldoek dat heel handig is om overal mee naartoe te nemen – cirkelvorm die zorgt voor verbinding
 • De handleiding zodat je er vlug mee wegbent
 • 32 themakaartjes die jou alvast inspiratie geven om mee aan de slag te gaan
 • Actiefiches zodat alle oplossingen kunnen worden verankerd binnen jouw team
 • 400 ideeënkaartjes
 • een login met online omgeving en online training  rond verbindende communicatie en voor verdere co-creatie
 • online actiefiche en support
 • 3 zandlopers voor de timing

CUSTOMER EXPERIENCE

Leer moeitelozer samen de klantentevredenheid verhogen

Met deze tool heb je goud in handen om samen met je team een betere verbinding te maken met je klanten. 

JOUW UITDAGING

Als leidinggevende in een dienstverlenende omgeving is het niet altijd evident om te zien en te horen hoe jouw medewerkers in communicatie gaan met de klanten. 

Afhankelijk van je ervaringen en jouw persoonlijkheid kan het moeilijker of juist gemakkelijker zijn om de juiste woorden te vinden tijdens vervelende klanten situaties. 

DEZE TOOL ALS OPLOSSING

Deze kant en klare tool geeft jou en jouw team de mogelijkheid om proactief aan de slag te gaan en niet te wachten tot de klachten zich opstapelen of klanten de samenwerking stopzetten. 

Je leert van mekaar en het leert je ook om in de schoenen van de klant te gaan staan. 

Deze game based learning tool beschikt over eindeloos veel toepassingen en uren speel en leerplezier.

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

In de doos zit een handleiding voor gebruiken en 4 thema’s om mee aan de slag te gaan.

 • pika magia leert jou om op een speelse wijze cactuswoorden te verbannen en het vinden van magische woorden die leiden tot meer verbinding met je klanten
 • Inferno bestaat uit allemaal vervelende situaties waar je als klant in kan terechtkomen en je als team over in gesprek gaat door ze te rangschikken van kwaad naar erger. Ook de duivel speelt hier mee en zorgt voor fun en spanning 
 • Komplimento het kleinste spel dat zorgt voor improvisatie van krantensituaties aan de hand van figuren en er is altijd applaus 
 • Dilemo maakt het mogelijk om moeilijke situaties die zich kunnen voordoen, vooraf bespreekbaar te maken en zo te zorgen voor een gezamenlijke richting van aanpak en goede klantentevredenheid of NPS score 

 

FEEDBACK@WORK

Leer moeitelozer samen feedback geven

Met deze tool kan je in een open communicatiesfeer op een positieve manier aan mekaar feedback geven.

JOUW UITDAGING

Vaak is het gemakkelijker om anderen te vertellen wat je stoort aan de andere dan rechtstreeks in gesprek te gaan met de persoon waar het over gaat.

Meestal uit goede bedoeling omdat je de andere niet wil kwetsen of uit angst om niet begrepen te worden, omdat je het jouw taak niet vindt of wat ook als reden kan worden gegeven om feedback te vermijden.

Toch is feedback geven heel erg belangrijk en hebben we als kind vaak niet geleerd hoe we dit constructief en verbindend met de anderen kunnen doen.

DEZE TOOL ALS OPLOSSING

Deze klant en klare tool die ook ontwikkeld is door mensen met kennis en ervaring zal jou en jouw team helpen om op een laagdrempelige manier samen in gesprek te gaan en mekaar op weg te helpen door op een fijne manier feedback in te oefenen.

Deze tool is ontwikkeld door Way2paly ISM Intentif.

Deze game based learning tool beschikt over eindeloos veel toepassingen en uren speel en leerplezier.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

In de doos zit een handleiding voor gebruiken en 4 thema’s om mee aan de slag te gaan.

 • Elefanto ondersteunt het belang van feedback en feedbackcultuur. Je leert samen reflecteren over feedback door middel van stellingen en quotes. Je leert stekelwoorden herkennen die je beter kan vermijden en je wordt je meer bewust van het onderscheid tussen observatie en interpretatie
 • Fal Truo leert jou en jouw team bij het leren geven en ontvangen van feedback door demonstratie en observatie. Je leert goed en doelgericht luisteren en de meest voorkomende valkuilen kennen bij het geven van feedback
 • Cielo Inferno zorgt voor een debat en reflectie over de mogelijke positieve en/of negatieve resultaten van het al dan niet geven van feedback voor jezelf, je team of de organisatie. Het zorgt voor het cultiveren van een gezonde feedbackcultuur en -attitude
 • Guruo leert jou de verschillende stappen herkennen in het geven van correcte feedback en zorgt voor durf, creativiteit en verhogen van improvisatietalent 

WELLBEING@WORK

Leer moeitelozer en met respect voor elkaar samen te werken

Met deze tool kan je samenwerken als team met een goede mindset en een positieve houding naar elkaar. 

JOUW UITDAGING

In sommige teams kan omwille van druk, veranderingen, ervaringen thuis wel eens een negatieve sfeer komen te ontstaan waardoor en mensen neigen ziek te vallen, weg te vluchten of mee in de negatieve spiraal terecht te komen.  Met deze tool dan kan je samen weer de goede richting uit en de neuzen op een positieve manier in dezelfde richting. Je zorgt voor een sfeer van positiviteit en mekaar ondersteunen en meenemen in de juiste richting om zo een aangenamere koers te varen als team.  Dit is een verantwoordelijkheid van éénieder van het team en kan je als kapitein van de vloot niet alleen. 

DEZE TOOL ALS OPLOSSING

Via deze tool kan je op een laagdrempelige en veilige manier samen anders gaan communiceren zodat er meer luchtigheid ontstaat en respect op de werkvloer. Deze took is ontwikkeld door Way2play ISM Idewe en Testaankoop 

Deze game based learning tool beschikt over eindeloos veel toepassingen en uren speel en leerplezier.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

In de doos zit een handleiding voor gebruiken en 4 thema’s om mee aan de slag te gaan. 
 • Konekto gaat over de verschillende stappen bij het geven van feedback en je leert begrijpen wat elke stap in het proces betekent. Je leert de valkuilen bij het geven van feedback en leert concrete uitspraken toewijzen aan de juiste fase bij het geven van feedback
 • Electa maakt ons bewust van onze natuurlijke neiging om te focussen op de problemen, het negatieve, de verschillen en de zwaktes.  Je ontwikkelt samen de vaardigheid en de mogelijkheden van ‘omdenken’
 • Empatri maakt je bewust van de mogelijke oorzaken en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag en je gaat samen in discussie en reflectie over gewenst handelen in potentieel grensoverschrijdende situaties. Het zorgt er tevens voor dat je op een neutrale basis ook het gesprek kan openen over ‘real life ‘ situaties
 • Distingo is een fijn spel dat je meer bewust maakt van het verschil tussen observatie, interpretatie en oordeel. Zo ondersteunt jou en je team om misverstanden en conflicten te vermijden minder oordeel of interpretatie van feiten.

DE TOOLS SAMENGEVAT

Wanneer?

Wat?

Waarom?

INITIATIETRAININGEN 
VAN DEZE TOOLS

Elke tool over een uitgebreide handleiding en kan jij als leidinggevende dadelijk mee aan de slag. 

Toch kan het een voordeel zijn om eerst een paar uren training te nemen om ermee aan de slag te gaan. 

Er bestaat de mogelijkheid om begeleidingstips door mij te ontvangen zodat het faciliteren nadien gemakkelijker gaat en je sneller op weg bent. 

Via een workshop die we in jouw bedrijf organiseren met een aantal leidinggevenden of met jouw team kan ik jou ondersteunen 

PRAKTISCH

KEUZE UIT:

 • Initiatie moeitelozer samen tot oplossingen komen dankzij tool Kansmakers  
 • Initiatie moeitelozer samenwerken met klanten dankzij tool Customer experience 
 • Initiatie  moeitelozer samenwerken als team dankzij tool Wellbeing 
 • Initiatie moeitelozer samen communiceren dankzij tool feedback

DIT AANBOD IS MOGELIJK:

 • voor een max van 8 deelnemers  
 • halve dag aan 400 euro excl tool 
 • volledige dag aan 750 euro excl tool 
Suzy is manager van een team Technical Customer support. Haar team ervaart vele grote uitdagingen als deadlines, tijdsdruk, vele opdrachten, hoge verwachtingen van interne en externe klanten, opleiden van nieuwe medewerkers en ook het onderhouden en optimaliseren van werkprocedures. Zij en haar director klopte aan bij Ria omdat ze haar kende vanuit vroegere positieve ervaringen en omdat ze een ‘speelse, leuke” activiteit wilden organiseren waarbij hun 22 medewerkers nog eens samen zou komen. Aansluitend aan de namiddag zou een drink en etentje met het team volgen. Samen met Ria en ook de L&D partner van het bedrijf werd gekozen om de tool Kansmakers in te zetten met als doel tezamen met het team aan de slag te gaan met de uitdagingen die zij ervaarden in hun dagdagelijkse werking. De organisatie en toepassing ervan werd door Suzy gekozen dit uit te besteden aan iemand van buiten het team omwille van een neutrale aanpak. Wat Suzy zegt: “De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Dankzij deze methode, waarbij werd vertrokken van een eerdere individuele bevraging, zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. Ik kan andere organisaties aanraden om eens een gespreksnamiddag te organiseren met Ria”
Suzy Awouters
manager Acerta

De kracht van diversiteit in
je team


Merk jij ook de verschillende persoonlijkheidstypes die elk anders reageren in bepaalde situaties en ook op die manier zorgen voor diversiteit binnen het team?

De door mij aangeboden kant-en klare tools zijn een zeer fijn instrument om die diversiteit als ene kracht in te zetten en moeitelozer samen te werken. In een sfeer waar iedereen wordt ingezet op zijn talenten en vaardigheden en we beroep doen als leidinggevende op de kennis, kunde en mogelijkheden van het team zodat jij als leidinggevende niet alleen aan de kar hoeft te trekken. Samen sterk en samen vooruit! 

FAQ

Hier kan je eventueel veelgestelde vragen al op voorhand zetten zodat het helder is. kan ook weg, mag je kiezen. mag ook eventueel onderwerpen opsommen die je aan bod laat komen en dan noemen we het niet FAQ maar onderwerpen of problemen die je kan aanpakken via jou met zelfsturing zodat mensen zich herkennen.

De tools zijn kant -en – klaar voor gebruik en je kan er als leidinggevende of als team ook perfect zelf mee aan de slag. Op zich is het niet nodig om een externe facilitator in te roepen. Je kan zelfs opteren om een spelbewaker of time-keeper vanuit de deelnemers te kiezen en zelf als leidinggevende zonder faciliterende rol mee deel te nemen.

Elke tool beschikt over een handleiding met tips en manieren om de tools te faciliteren. Wil jij spelenderwijs leren en ontdekken dan kan jij de tool aankopen en dadelijk aan de slag. 

een train de trainer of het inroepen van een facilitator kunnen we wel aanbevelen als jij graag extra ondersteuning wenst naar gebruik en content. 

Wanneer blijkt dat je na aankoop toch nog een begeleiding of train de trainer zou wensen dan blijft deze optie mogelijk.. 

De tools zijn zodanig ontwikkeld dat ze heel regelmatig kunnen worden ingezet en elke sessie anders is. Bij de tools kansmakers zijn de thema’s en de mogelijkheden oneindig en hoe meer je het gebruikt hoe meer ervaring en hoe diepgaander de sessies kunnen gaan verlopen. Ook bij de tools om vaardigheden te leren is er heel veel uren spelplezier en zal het leereffect en ervaring steeds groeien naarmate het aantal keren dat de tool gebruikt zal worden. Ook hier is geen enkel spelmoment gelijkaardig aan en zal de dynamiek ook telkens anders zijn afhankelijk van de ervaring en de deelnemers. 

Elke toolsbox van Way2play bevat 4 spellen en kan in moeilijkheidsgraad worden aangepast zodat je deze vele keren kan blijven inzetten om je team te helpen groeien in het steeds meer vaardig worden. 

eerste belangrijke stap is inderdaad dat je als leidinggevende zelf enthousiast bent en de voordelen aan je directie en medewerkers kan overbrengen. Soms is de eerste stap ook gewoon doen en hen zelf laten ervaren en hen te wijzen op de voordelen die het ook hen zal brengen. Op een speelse manier kunnen betere resultaten worden behaald waar iedereen alleen maar blij van kan worden. Spelend leren is de meest efficiënte leervorm en dit is ook reeds uit vele wetenschappelijke studies gebleken. 

ideaal kan je de tool inzetten van 2 tot max 10 medewerkers. Wanneer je grotere groepen hebt van medewerkers dan raden we aan op de groepen te splitsen meerdere teams.  Als leidinggevende van een groter team kan je opteren je teams al of niet volgens bepaalde criteria op te splitsen of gewoon het lot te laten beslissen. Je kan de teams dan ofwel op hetzelfde moment laten spelen of op een ander tijdstip en zo de ervaringen wel uit te wisselen in de grotere groep. 

Wanneer je gebruik wil maken van een facilitator voor grotere groepen dan voorzien wij de mogelijkheid om met meerdere facilitators op uw event aanwezig te zijn. 

Het is niet mogelijk om de tools te huren. 

De toegevoegde waarde van de tools ligt vooral in het regelmatig gebruik ervan en er samen met je team blijvend mee aan de slag te gaan en zo te komen tot samen groeien, leren, kennis delen en ervaren. 

Binnen jouw organisatie kan je natuurlijk ook perfect de tools samen delen en deze op een centrale plek bewaren. 

Wanneer je specifiek met je team wenst te werken rond één thema dan is het wel mogelijk dat wij onze diensten hiervoor aanbieden en één of meerdere van de tools hiervoor inzetten. 

Het blijft echter een aanrader om de tools nadien verder te blijven gebruiken met je team en deze aan te kopen voor jouw team of organisatie.

Onze klanten en partners